ASP.NET MVC Attribute Routing sırasında oluşan 403 - Forbidden hatası çözümü.

10.05.2020 04:36
#ASP.NET #MVC #MAPMVCATTRİBUTEROUTES

ASP.NET MVC Attribute Routing sırasında oluşan 403 - Forbidden hatası çözümü.

ASP.NET MVC üzerinde MapMvcAttributeRoutes() fonksiyonunu çalıştırıp attirute routing yapmak istediğinizde çalışan yönlendirmeleriniz olmasına rağmen içinden bir veya birkaç tanesinin aşağıda sinir bozucu bir şekilde gözüken 403 hatasının olası çözümü hosting üzerinden veya iis üzerinden dosya izin ayarlarıyla karıştırılmasına rağmen oldukça basittir.

403 - Forbidden: Access is denied.


Bu sorunun çözümü için izlemeniz gereken yol şu şekilde.

Ana dizininizde bulunan App_Start klasörü içerisinde bulunan RouteConfig.cs doysanız içerisindeki kod bloğuna aşağıda belirttiğim satırı eklemeniz sorunu çözecektir.

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
    {
      routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
      routes.MapMvcAttributeRoutes();
      routes.RouteExistingFiles = true;
      routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { controller = "home", action = "index", id = UrlParameter.Optional }
      );
    }