Flutter'da firebase_messaging paketinin kurulumu sırasında oluşan "PluginRegistry cannot be converted to FlutterEngine" hatası.

10.10.2020 20:17

Flutter'da firebase_messaging paketinin kurulumu sırasında oluşan "PluginRegistry cannot be converted to FlutterEngine" hatası.

Flutter'da firebase_messaging paketinin kurulumu yapılırken meydana gelen "PluginRegistry cannot be converted to FlutterEngine" hatasının çözümü oldukça basittir. Tabi ki bunu iki gün araştırma yapıp sorunu bulduktan sonra anlıyoruz.

Hemen sorunun çözümüne geçersem.

Öncelikle aşağıdaki satır hataya sebep olmaktadır.

GeneratedPluginRegistrant.registerWith(registry);

Yukarıdaki satırı, aşağıdaki ile değiştirmemiz gerekiyor.

FirebaseMessagingPlugin.registerWith(registry.registrarFor("io.flutter.plugins.firebasemessaging.FirebaseMessagingPlugin"));

Daha sonra ise aşağıdaki kütüphaneyi import ediyoruz.

import io.flutter.plugins.firebasemessaging.FirebaseMessagingPlugin;

Ardından flutter clean komutunu kullanarak önceki build verilerini vs. temizleyin.

Eğer hala hata alıyorsanız flutter ve kotlin versiyonlarınızı güncellemeyi deneyebilirsiniz.