Flutter'da kaydırma gölgesi(scroll glow) nasıl kaldırılır?

16.10.2020 18:37

Flutter'da kaydırma gölgesi(scroll glow) nasıl kaldırılır?

Flutter'da bir liste kullanırken liste sonuna veya başına geldiğinizde eğer ki kaydırma gölgesini görmek istemiyorsanız listenizi aşağıdaki widget ie sarmalamanız gerekiyor.

NotificationListener<OverscrollIndicatorNotification>(
onNotification: (overscroll) {
overscroll.disallowGlow();
return true;
},
child: SingleChildScrollView(...) // Sizin liste widgetiniz bu child içerisinde olmalı.
),
),