Flutter'da "Unable to load asset" hatası nasıl çözülür?

21.07.2020 15:21
#FLUTTER

Flutter'da "Unable to load asset" hatası nasıl çözülür?

Flutter üzerinde projeye bir medya eklemek istediğimizde oluşan "Unable to load asset" hatası girintilerle alaklı bir hatadır.

Bu hatayı çözmek için pubspec.yaml dosyası içerisindeki girintilere dikkat etmeliyiz. Bu girintiler aşağıdaki şekilde olmalıdır.

flutter:
(2 boşluk veya 1 tab) assets:
(4 boşluk veya 2 tab)- assets/images/resim.jpg

Bu yolu izledikten sonra sorunun çözüldüğü görülecektir.