SHA1 için keytool çalıştırırken oluşan '".. is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." hatası.

20.09.2020 21:40

SHA1 için keytool çalıştırırken oluşan '".. is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." hatası.

Facebook ile login işlemi için, Facebook API kullanmaya başladığımda uygulamam için bir SHA1 imzası oluşturmam gerekti. Bu imzayı talimatlara uygun olarak hazırlamaya çalıştığımda aşağıdaki hatayı aldım.

Öncelikle Facebook API için çalıştırmam gereken kod bu şekildeydi.

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore "C:\Users\USERNAME\.android\debug.keystore" | "PATH_TO_OPENSSL_LIBRARY\bin\openssl" sha1 -binary | "PATH_TO_OPENSSL_LIBRARY\bin\openssl" base64

Bu kodu aşağıdaki uygun formata getirip çalıştırdığımda gözüken hata meydana gelmekte.

Bu duruma çözüm olarak openssl klasörünün yolunu değil de o klasörün içindeki openssl.exe programının yolunu istediğini düşünerek o yolu yazdım. Ve sonuç olarak sorun çözülmüş oldu.