Bee - Arı Kovanı Yönetim Sistemi

Bee - Arı Kovanı Yönetim Sistemi

Bee - Arı Kovanı Yönetim Sistemi

Bee - Arı Kovanı Yönetim Sistemi

Hazırlanan projenin amacı öncelikle arıcılıkta verimliliği artırmak daha kaliteli ürün ortaya çıkarmaktır. Bunu periyodik bakımlar, muayeneler, uygulamalar ve veri tabanına her dönem eklediği kayıtları inceleyerek “Nasıl daha verimli bir dönem geçiririz?” şeklinde bir yapıyla, bir önceki dönem yapılan hataları, eksiklikleri düzelterek her dönem daha fazla gelişerek yapmaktadır. En kusursuz şekilde çalışıp en verimli kolonilere ulaşmayı hedeflemektedir. 

Hazırlanan proje daha önce windows form uygulaması olarak yapılmış bir arıcılık yönetim sistemi. Şimdi ise bu proje yeniden tasarlanıp çok daha gelişmiş bir web projesi haline getirildi.

Projede özetle kovanların görüntülenip incelenebileceği sayfalar, bu kovanlara belirlenmiş bazı dönemlerde ve anlık olarak muayene veya bir uygulama ekleyebilecek sayfalar, iş planları ayarlanabilecek sayfalar bulunuyor. Projede hazırlanan kısımlar aşağıda verildiği şekildedir.

Anasayfa

Sisteme giriş yapınca açılacak olan ilk sayfa burasıdır. Kovanlar hakkında anlık bilgiler, hangi arıcılık döneminde olunduğunu ve bitimine kaç gün kaldığını gösteren bar, hazırlanan karekod ve barkod okuyucu ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen kovan etiketinin okunmasını sağlayan okuyucuya bu sayfa üzerinden kolayca erişilebilir.

Kullanıcı Menüsü

·         Login: Sisteme sadece gerekli doğrulama işlemini yaptıktan sonra yetkisi olan kullanıcının giriş yapmak için kullanılacak sayfa.

·         Şifre Yenileme: Şifresini unutan kullanıcılar için gerekli doğrulamalar sonrası şifresini bildirecek sayfa.

·         Kullanıcı Ekleme: Gelişmiş ve büyük çiftlikler/işletmeler için sisteme daha fazla kullanıcı eklemek için kullanılacak sayfa.

·         Kullanıcı Listesi: Sistem yetkilisi tarafından kayıtlı kullanıcıların görüntülenip gerekli işlemlerin yapılabileceği sayfa.

·         Profil: Her kullanıcının bilgilerini görüp düzenleyebileceği sayfa.

Koloni Menüsü

·         Koloni Kayıt: Sisteme yeni kovan eklenebilecek kayıt sayfası.

·         Koloni Listesi: Sistemdeki kayıtlı kovanların görüntülenip düzenlenebileceği sayfa.

Muayene/Uygulama Menüsü

·         Muayene/Uygulama Ekleme: Sistemde kayıtlı olan kovanlara yapılacak muayene ve uygulamaları sisteme eklemek için kullanılacak sayfa.

·         Muayene/Uygulama Görüntüle: Sisteme eklenen muayene/uygulamaların görüntüleneceği sayfa.

 Hata Sayfaları

Page404: Sistemde oluşabilecek 404 hatalarını karşılayacak ve gösterecek sayfa.

·         Page500: Sistemde oluşabilecek 500 hatalarını karşılayacak ve gösterecek sayfa.

·         Hata: Sistemde oluşabilecek diğer hataları karşılayacak ve gösterecek sayfa.

Shared

·         Layout: Projede kullanılacak şablonun tüm sayfalarda aynı olan kısımlarını barındıracak olan layout sayfası.

 

Projede Kullanılan içerikler:

·         Zircos – Dashboard Admin Template

 BytesCout Online Barcode Reader

Kullanılan geliştirme ortamı, programlama dili ve veri tabanı. :

·         Geliştirme ortamı: Visual Studio

·         Programlama dili: ASP.NET - MVC

·         Veritabanı: Microsoft Sql Server